CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

İşe giriş sağlık raporu nedir?

İşe giriş sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işe yeni başlayanlara kanun ve yönetmeliklere göre İşyeri Hekimleri tarafından verilen rapordur.

İşe giriş sağlık raporu nereden ve nasıl alınır?

OSGB’lerdeki İşyeri Hekimlerinden veya az tehlikeli (50 kişi altında olması şartıyla) işte çalışılacaksa bağlı bulunduğunuz ASM’den (Aile Sağlık Merkezleri) alınır.

İşe giriş sağlık raporu nasıl alınır?

İşyeri Hekimi tarafından yapılan muayene sonrası alınır.

İşe giriş sağlık raporu neden ve ne zaman alınır?

Yeni işe girişlerde kişinin sağlık durumunun belirlenmesi, yapacağı işe uygunluğu ve çalışabilirliğinin tespiti için alınır.

İşe giriş sağlık raporunu kimler verebilir?

OSGB’lerdeki İşyeri Hekimleri veya Az Tehlikeli (50 kişi altında olması şartıyla) işte çalışılacaksa bağlı bulunulan Aile hekimleri tarafından verilir.

İşe giriş sağlık raporu zorunlu mu?

Her çalışanın işe girişinde İşe Giriş Sağlık Raporunun olması zorunludur.

Rapor alınmaz veya periyodik muayene yapılmazsa ne olur?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunun bulunmamasının cezası kişi başı 1.911 TL’dir.

Özel hastanelerden işe giriş sağlık raporu alınır mı?

Hayır, alınamaz.

Periyodik sağlık raporu nedir?

Çalışan işçinin çalıştığı işin sınıfına göre sağlık raporu güncellenmek zorundadır. Çalışmaya devam eden işçiye verilen sağlık raporuna Periyodik Sağlık Raporu denir.

Tehlike Sınıflarına göre sağlık raporları kaç yıl geçerlidir? Periyodik muayenelerin tekrarlanma süreleri nedir?

Çalışmaya devam eden işçinin periyodik sağlık raporu güncellenme süreleri;

 • Az Tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 5 yıl geçerlidir,
 • Tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 3 yıl geçerlidir,
 • Çok Tehlikeli işyerlerinde çalışan personel için 1 yıl geçerlidir.
 • Bu süreler dolduğu takdirde sağlık raporlarının tekrarlanması zorunludur.

 

Yüksekte çalışma için hangi tahliller istenir?

Yüksekte çalışma raporu verirken istenilecek tahliller İşyeri Hekiminin inisiyatifindedir. Bu sebeple tahlillerin içeriğini işyeri hekimi belirler.

 • (CCG) Denge testi,
 • EKG,
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
 • Odio (işitme testi)
 • Göz Testi
 • Akciğer Grafisi,

 

Kimler yüksekte çalışamaz?

Kalp Hastaları, tansiyon hastaları, şeker hastaları, nörolojik rahatsızlıkları bulunanlar

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!